Djelatnost

  • Svi poslovi vezani uz medunarodni transport robe,
  • Organizacija transporta u međunarodnom i domaćem prometu i to svim vrstama prijevoza - cestovni, zračni, zeljeznički, kontejnerski i prekomorski..
  • Smještaj robe u carinska skladišta
  • Organizacija carinjenja robe
  • Osiguranje robe vezano na rizik transporta.
  • intrastat usluga
- intrastat je statistika robne razmjene izmeðu zemalja èlanica EU
- intrastat izvještaje mora voditi svaki poslovni subjekt koji prelazi prag robne razmjene s EU odreðen od Državnog zavoda za statistiku

Kontakti

Direktor
Denis Zadravec
Tel: 042/305-450
vala@net.amis.hr

Špedicija
Ivana Vertuš
Tel: 042/305-450
vala@net.amis.hr

Sanja Zebec
Tel: 042/305-450
vala@net.amis.hr

Dubravko Kos
Tel: 042/305-450
vala@net.amis.hr